Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Zeilmakerij Sterk is aan gesloten bij de SZS.
De vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, zeilmakers en scheepstuigers (SZS) is opgericht in 1949 en verenigt vooraanstaande bedrijven, die zich bezighouden met de
(jacht-)zeilmakerij, de scheepstuigerij, de folieverwerking, de dekkledenvervaardiging en -verhuur, de leverantie van scheepsbenodigdheden in ruime zin en de levering van technisch materiaal aan de bouwnijverheid, de industrie en het wegtransport.
Onze leveringsvoorwaarden zijn hier gedeponeerd en hier na te lezen.